Підручники для школи
 

КЗО «Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю» Дніпровської міської ради

 

Звіт керівника

 

Звіт директора школи за 2018/2019 н.р.

Комунального закладу освіти 

«Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю» 

Дніпровської міської радиГоловне завдання педагогічного колективу школи – навчити і виховати дітей. Головне завдання керівника школи – створити для цього у навчальному закладі належні умови.

З метою навчання і виховання креативної особистості в школі впроваджуються інноваційні технології навчання, створюються умови для участі в дослідно-експериментальній роботі за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища предметів природничо- математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі».

В школі функціонують 2 комп’ютерних класи. 

Організація діяльності педагогічного колективу нашої школи у 2018/2019 н.р. обумовлена стратегічними завданнями і Програмою розвитку школи.

На початку навчального року в школі було 557  учнів у 20 класах із середньою наповнюваністю 27 учнів. Протягом навчального року прибуло до школи 11 учнів, вибуло 10 учень. Аналізуючи перехід учнів до інших навчальних закладів міста, дійшли висновку, що основною причиною була зміна місця проживання.   

Закінчило навчальний рік 54 учні із високим рівнем навчальних досягнень.

Якість знань за 2018/2019н.р. становить 52% , а успішність – 95%. Високий рівень навчальних досягнень мають 12%, достатній рівень знань мають 46% учнів, середній рівень навчальних досягнень мають 31%, низькій рівень становить  11%. 

Результати ДПА з курсу початкової освіти в 4-х класах свідчать про високий рівень організації навчального процесу в школі першого ступеня: якість навчальних досягнень складає: з української мови - 92%, з українського читання – 95%, з математики – 91%.  Учителі забезпечили формування необхідних навичок, предметних компетентностей. 

Випускники основної школи (9-ті класи) також успішно впоралися із завданнями ДПА, важливим є показник об’єктивності: з української мови, математики, англійської мови, біології  (результати річного оцінювання і ДПА мають незначні розходження).  

У школі працює 39 вчителів. 90% має вищу педагогічну освіту. Учителі постійно відвідують науково-практичні та теоретичні семінари, що їх проводить Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровський університет економіки та права, беруть участь у різноманітних тренінгах, курсах та інших проектах.     

Всі педагогічні працівники спеціалізованої школи №55 проходять атестацію згідно з перспективами та річним планом. У школі створені всі умови для успішного проведення атестації педагогічних працівників. Директор та його заступники є організаторами та керівниками атестаційного процесу. Хід атестації відображається на інформаційному стенді «Атестація педагогічних працівників», де кожен вчитель має змогу одержати всю необхідну інформацію. Робота атестаційної комісії забезпечує об'єктивність оцінки роботи педагогів під час атестації. Використовуються різноманітні чинники морального та матеріального стимулювання праці педагогів школи за підсумками атестації.   

Одним із напрямів методичної роботи в школі є забезпечення зростання фахового та наукового рівня педагогічного колективу школи. Особлива увага приділялась підвищенню кваліфікації педагогів школи. Курсова підготовка протягом 2018/2019 н.р. здійснювалась згідно з перспективним планом.   

У 2018/2019 н.р.  атестувалося 3 учителя. 1 учитель підтвердив вищу кваліфікаційну категорію, 2 вчителям встановлено першу кваліфікаційну категорію.  

Усі вчителі проходять курси підвищення кваліфікації вчасно, згідно з перспективним та річним планами підготовки та атестації. У школі працює 39 педагогічний працівник З них: Відмінників освіти України – 4 Вища категорія – 17,  І категорія –5 ІІ категорія – 6 Спеціаліст – 11 Старший вчитель - 8 Вчитель – методист – 9 Вчителі школи мають почесні грамоти Департаменту гуманітарної політики, головного управління освіти та науки Дніпровської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України. 

В спеціалізованій школі №55 розроблена система впровадження інноваційних технологій, що забезпечить якісно новий результат педагогічного процесу. Це технологія інтерактивного навчання, проектні технології та нові інформаційні технології. Школа є опорною з питань впровадження інформаційних технологій навчання.   Пріоритетний напрямок роботи школи – забезпечити розвиток школяра як особистості і як індивідуальності, здатного бути самим собою в сучасному та багатошаровому світі. З навчального робочого плану спеціалізованої школи №55 на 2018/2019 н.р..

Виховну роботу в школі організовано із урахуванням основних положень Конституції України, «Конвенції про права дитини», Законом України «Про освіту», Національною Програмою «Діти України», Національною доктриною розвитку освіти, Концепціями громадянського, національно-патріотичного, естетичного, екологічного,  превентивного виховання, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, Комплексною програмою профілактики злочинності, Програмою  «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів, шкільних програм «Превентивного виховання», «Громадянського виховання», «Військово-патріотичного виховання», «Екологічного виховання», «Попередження насильства у сім’ї», «Розвитку фізичної культури та спорту» та інших нормативно-правових документів, що регламентують нормативно-правове забезпечення виховного процесу.

Для вирішення поставлених завдань виховна робота в школі здійснюється за напрямками: громадянське виховання, національно-патріотичне  виховання,

превентивне і моральне  виховання, художньо- естетичне виховання,

екологічне виховання , формування здорового способу життя та сприяння творчому розвитку особистості.

Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, об'єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи. Головний зміст виховного процесу - розвиток учня, його творчої індивідуальності.

Мета і завдання колективу обумовлені виховною проблемною темою школи «Громадянське виховання в навчально-виховному процесі». 

Склалася система традиційних для школи заходів, які користуються найбільшою популярністю серед учнів: свято Першого дзвоника, свято до Дня працівників освіти, вечори відпочинку для учнів старших класів, новорічні свята, огляд дитячої творчості, вибори президента школи, спортивні змагання,  святкування 8 Березня, Парад талантів, посвята в першокласники, свято Осені  та інші. 

Протягом вересня 2018 року серед учнів 1-9 класів було проведено щорічний моніторинг по визначенню рівня ціннісних ставлень учнів за усіма напрямками виховання. Враховуючи результати опитування, завданням виховного процесу школи на 2018-2019 н. р. стало виховання в учнів ціннісного ставлення до суспільства і держави. Реалізовували завдання через проведення у школі виховних заходів, акцій, свят, зустрічей з ветеранами, учасниками АТО, участі учнівських колективів у районних, міських конкурсах «Моя Батьківщина - Україна». Активізували роботу шкільного самоврядування, продовжили співпрацю з громадськими організаціями, пропагували дану тематику через проведення шкільних благодійних акцій. У нашій школі активізована робота з питань виховання громадської свідомості учнів, шкільного самоврядування, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї, виховання економічної, естетичної, правової культури учнів, яка органічно вписується у зміст і методику навчальної і позаурочної роботи, в організацію життєдіяльності школярів. В  школі  працює штаб національно-патріотичного виховання.


Класні керівники здійснювали виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Вся робота з військово – патріотичного виховання спрямована на формування в молоді позитивної мотивації до виконання патріотичного обов’язку - захисту України. З метою забезпечення високої ефективності та якості військово – патріотичної роботи, посилення її впливу на молодь у школі проводяться такі заходи:

-  уроки  мужності з учасниками АТО;

- випуск газет та плакатів військово –патріотичної спрямованості;

- проведення читацьких конференцій, перегляд та обговорення кінофільмів на військову тематику;

- участь у Всеукраїнських  дитячо-юнацьких  військово-патріотичній іграх «Сокіл-Джура», « Прорив».

З метою поглиблення знань учнів про героїчне минуле нашого народу, виховання поваги до ветеранів  війни, у школі організовано волонтерські загони  «Діти – дітям», «Місток пам´яті». 

   

Ціннісне ставлення особистості до мистецтва приділяє увагу розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів.

У школі впроваджено курс «Художня культура» та вивчається зарубіжна художня культура. Для органічного поєднання вітчизняних і загальнолюдських цінностей робиться акцент на тому, що об’єднує різні культури, адже через ціннісний вплив мистецтва ефективніше відбувається і національно-патріотичне виховання.  Впродовж  року всі класи відвідали театри, філармонію, музеї, художні виставки міста. 

Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей – це збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь. Тому в школі проводяться такі заходи: єдиний урок гендерної рівності; відзначення Дня матері; зустрічі учнів з батьками «У сімейному колі»; класні години «Шануй батька і матір свою»; день відкритих дверей для батьків;  тиждень, присвячений Міжнародному дню толерантності. Волонтерами школи організовані акції «Допоможи ближньому» - збір речей та іграшок, «Допомога птахам взимку» - розвішування годівниць на території школи.

Формування екологічної культури – невід’ємна частина навчально-виховного процесу. І ця робота є систематичною протягом багатьох років. Результативністю роботи є масова участь у природоохоронних акціях  «Посади дерево», «Затишок», «Листя», трудових екодесантах ( створення шкільного парку та клумб, прибирання території біля меморіалів Слави).

Традиційними стали свята «День Землі», «День довкілля».

Проводяться екологічні години: «Заповідники України», «Оздоровчі системи в житті людини», «Вплив навколишнього середовища на організм людини», «Рослини в нашому житті».

На території нашої школи висаджуються нові саджанці рослин. Всього було висаджено 165 дерев та різні види багаторічних квітів.

Велика увага класними керівниками, адміністрацією школи  приділяється профорієнтаційній роботі з учнями: проводяться анкетування випускників, відбуваються зустрічі учнів з представниками   вищих навчальних закладів,  запрошувались представники різних професій для допомоги учням визначитись з майбутньою професією.  Практичним  психологом  школи вивчаються творчі здібності та професійні нахили учнів, ціннісні орієнтації молоді, визначається  рівень соціальної адаптації випускників. Дані соціологічних досліджень допомагають учням з’ясувати можливі проблемні зони і труднощі в подальшому навчанні, переважаючі інтереси учнів, відношення до себе і до людей, плани на майбутнє.

Щороку у лютому місяці у школі проводиться місячник профорієнтації, з метою ознайомлення дітей у процесі навчальної, позакласної роботи з найпоширенішими професіями, формування ціннісних орієнтацій, мотивації самопізнання.

Педагогічний колектив школи проводить певну роботу спрямовану на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Головним напрямком з цього питання була індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень. Питання профілактики правопорушень, злочинності та дані про роботу з неблагополучними сім’ями, дітьми девіантної поведінки розглядались на нарадах при директорові, на засіданнях методичного об’єднання класних керівників та Ради профілактики правопорушень.  Учні школи беруть активну участь у проведенні акцій «Наркотикам –НІ!», «Сніду – НІ!»,  «Здоров’я  дітей – здоров’я  нації».

Шкільний психолог постійно проводить соціальне дослідження серед учнів школи щодо виявлення причин правопорушень,  консультації з батьками, вчителями та дітьми  з питань профілактики вживання негативних речовин.  

У рамках профілактичної роботи з попередження всіх видів  дитячого травматизму у школі проводяться відповідні заходи. З метою активізації роботи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, привернення уваги громадськості до проблем гарантування безпеки неповнолітніх у школі систематично проводяться єдині уроки безпеки дорожнього руху, місячник «Увага! Діти на дорозі!», тиждень безпека життєдіяльності,  конкурси та вікторини на краще знання правил пожежної безпеки, дорожнього руху, конкурси малюнків. Учні школи приймають участь у районних, міських,  конкурсах. Так  у 2019 році команда ЮІР школи зайняла ІІ місце в міському конкурсі юних пожежників 

           

Організація виховної роботи в школі супроводжується психологічним супроводом. Так в плані роботи практичного  психолога передбачено: організаційно-методична робота, діагностична, корекційна, профілактична, просвітницька, консультаційна.

 У школі склалася відповідна система роботи з батьками 

Основними завданнями роботи  з батьками є:

- налагодження тісного зв’язку  школи з батьками;

- активізація роботи батьківського сектора щодо роз’яснення законодавства України з питань освіти;

- пропагування педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків;

- допомога батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;

Вже четвертий рік працює школа для батьків «Сімейне виховання та майбутнє школяра», де розглядаються актуальні теми сьогодення: «Рівноправ’я в родині – чи воно існує?», «Покарання – небажаний елемент виховання», «Здоров’я наших дітей». Співпраця з батьками – одне з головних завдань класного керівника. Вони постійно надають допомогу батькам у сімейному вихованні через педагогічний всеобуч, індивідуальну роботу, пропаганду досвіду сімейного виховання, залучення батьків до організації виховної роботи. 

Одним із важливих етапів співпраці є підвищення юридичної освіти і педагогічної культури батьків. Обов’язково на заняття запрошується практичний психолог, лікарі , представники ювінальної  поліції, представників правоохоронних органів. Саме вони дають батькам кваліфіковані консультації, настанови з питань виховання їхніх дітей.

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування.

Робота самоврядування  налагоджена таким чином, що кожен учень має доручення (постійні, тимчасові). Діяльність учнівського самоврядування відзначається чіткістю і конкретністю планування, координацією різних його категорій, результативністю. Чимало цікавих і корисних справ проходить у школі на повному самоврядуванні учнів.

З метою ознайомлення з кращим досвідом своєї роботи учні приймають участь  в  конкурсах ЮІР та ДЮР, у КВК,  в олімпіадах, МАН, Всеукраїнських та міжнародних акціях, “Листок за листок”, «Від сердця до сердця». Цікавою є робота з обдарованими учнями – поетами, художниками, юними майстрами декоративно-прикладного мистецтва. Школярі неодноразово ставали призерами  цих та інших змагань.

    Без тісної співпраці вчителя і бібліотеки в реалізації основних завдань виховної системи не обійтись.

Поруч із обов’язковими функціями бібліотека проводить цікаву просвітницьку роботу:  літературні, мистецькі вечори, зустрічі із цікавими людьми, презентації книг, акції, рейди. 

    На засіданнях педагогічної ради, творчих груп класних керівників регулярно відбувається ознайомлення вчителів з інформаційними бібліографічними списками науково-педагогічної літератури. Відбуваються презентації науково-методичних посібників для вчителів. Це значно заощаджує час педагогів на пошуки потрібної книжки та допомагають стежити за розвитком педагогічної думки.

    У позаурочний час вчителі проводять позакласну роботу зі свого предмету, так проводяться предметні тижні, шкільні та районні олімпіади, Всеукраїнські конкурси, участь учнів у районних, обласних конкурсах, МАН, додаткові консультації та заняття.

Змістовне дозвілля учнів організовується і в канікулярний період. Щорічно учні школи здійснюють екскурсії  містами рідного краю. 

З метою підвищення рівня правової освіти та виховання учнівської молоді, стійкого негативного відношення школярів до алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, ранньої профілактики шкідливих звичок та правопорушень серед неповнолітніх, повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я у навчальному закладі постійно проводяться виховні профілактичні заходи щодо належного виховання молодого покоління, тому створено певну систему правової освіти та виховання. В школі проводиться Місячник морально-правового виховання.  Під час Місячника відбулися такі заходи:  виставка літератури «Право і закон»,   дискусія «Основи конституції»,(9-10 класи),  конкурс плакатів(7-8 класи), класні години «Твої права та обов'язки», ознайомлення з Конвенцією ООН про права дитини (всі класи),тиждень «16 днів проти насильства», правовий  квест «Кожна дитина має право». 

На достатньому рівні функціонує Рада з профілактики правопорушень та бездоглядності дітей, яка надає соціальну допомогу. Для покращення результативності роботи навчальним закладом проводяться спільні заходи з представниками поліції, службою у справах дітей.  В школі працює програма просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класів «ШКОЛА І ПОЛІЦІЯ». Тренінгова програма  спрямована на формування  у дітей  поведінки, запобігання конфліктів та правопорушень.

Заняття  допоможуть дітям різного віку під керівництвом ведучих краще пізнати свої права та права інших, стати правослухняними громадянами, що дотримуються правил безпечної поведінки.

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.