Дніпровська гімназія №55 Дніпровської міської ради

 

Методична робота

 

 

НОРМАТИВНО — ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ОРГАНІЗАЦІЮ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ  В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ В 2023-2024 Н.Р.

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ  “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”

 

НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА  РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ХХІ СТОЛІТТІ

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році (Лист МОН України  від 12.09.2023 р. № № 1/13749-23)

Методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 15 травня 2023 р. № 563

Положення про атестацію педагогічних працівників” (наказ МОН від 09 вересня 2022 р. № 805)

Лист МОН від 24.08.2023 № 1/12702-23 Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році

Лист ІМЗО від 01.08.2023 № 1242
Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2023/2024 навчальному році

Лист МОН від 16.08.2023 № 1/12186-23
Про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти

 

Лист МОН від 14.08.2023 № 1/12038-23
Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році

Постанова КМУ від 28.07.2023 № 782 Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні

Наказ МОН від 24.02.2023 № 201
Про затвердження Змін до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти

Наказ МОН від 01.04.2022 №289
Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти

Наказ МОЗ від 25.09.2020 №2205Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти

 Наказ МОН від 08.09.2020 №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 Деякі питання організації дистанційного навчання

Концепція розвитку природничо-математичної STEM-освіти

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)

 Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти Наказ МОН України від 11.09.2018 №676)

Наказ  МОН України від 13.07.2021 № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”

Наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти”

 

  

 

  Законодавчі документи, що регламентують діяльність освітньої галузі України

  Конституція України  

«Декларація прав дитини»  

«Конвенція про права дитини»

Закон «Про освіту» (закон)

Закон України «Про дошкільну освіту» 

Закон України «Про загальну середню освіту» 

Закон України «Про позашкільну освіту» 

Закон України «Про професійно-технічну освіту» 

Закон України «Про вищу освіту» 

Закон України «Про засади державної мовної політики»     

Закон України «Про місцеве самоврядування» 

Закон України «Про засади державної мовної політики»

Закон України «Про дитяче харчування» 

Закон України «Про охорону дитинства» 

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» 

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 05.11.2017 № 2163-VIII

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» 

Указ Президента України: «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» 

Указ Президента України: «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 

Указ Президента України: «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю»  

Указ Президента України: «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» 

Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» від 13.10.2015 № 580/2015

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб із їх числа» від 12.01.18 № 5/2018

Указ Президента України «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 № 334/2015

Указ Президента України «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року» від 27.09.2013 № 532/2013

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» від 13.12.2017 № 903-р.

Концепція Нова українська школа.

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» від 16.03.2017 №545

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» від 16.03.2017 № 148

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціальної політики розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року» від 01.03.2017 №115

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» від 21.08.2013 № 607

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 09.08.2017 №588

Наказ МОН України від 02.03.2017 №334 «Про унормування діяльності психологічної служби системи освіти»

Наказ МОН України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН України від 13.03.2017 № 369 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН України від 06.06.2017 № 624 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

 

Наказ МОН України від 31.12.2015 №1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»

Наказ МОН України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН України від 11.07.2017 «Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти».

Наказ МОН України від 23.03.2018 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»

Наказ МОН України від 28.03.2018.№ 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти».

Наказ МОН України від 18.04.2018 № 391 «Щодо обладнання інноваційно-тренінгових класів».

Наказ МОН України від 13.04.2018 № 356 «Про окремі питання вибору та замовлення підручників закладами освіти в 2018 році».

Наказ МОН України від 16.04.2018 «Про затвердження положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти».

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405 « Про запровадження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня».

Наказ МОН України від 20.04.2018 №406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня»

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти I ступеня».

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня».

Наказ МОН України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти». 

Лист МОН України від 13.04.2018.№ 1/9-229 «Щодо порядку оплати документів про загальну середню освіту в  2018 році».

Лист МОН України від 02.04.2018 № 1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи».

Лист МОЗ України від 29.03.2018 № 111-01/89 «Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти».

Лист МОЗ України від 29.03.2018 № 111-01/89 «Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу дошкільної освіти».

Лист МОН України від 27.03.2018 № 1/9-185 «Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017-2018 навчальному році». 

 

 

 

Наказ МОН від 20.02.2017  № 262 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю»  

 

Рішення та розпорядження Дніпровської міської ради щодо питань освітньої галузі  

 

1.   Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради: Рішення міської ради від 20.10.2016 року № 40/15;

2.   Про підпорядкування комунальних закладів Дніпропетровської міської ради виконавчим органам Дніпропетровської міської ради: Рішення Дніпропетровської міської ради від 13.04.2016 року № 14/6;

3.   Про підпорядкування комунальних закладів Дніпровської міської ради виконавчим органам Дніпровської міської ради: Рішення Дніпровської міської ради від 20.10.2016 року № 33/15;

4.   Про передачу об’єктів нерухомого майна, основних засобів, нематеріальних активів та запасів навчальних закладів міста з балансу відділів освіти районних у місті рад на баланс департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради: Рішення міської ради від 20.10.2016 року № 24/15;

5.   Про внесення змін до рішення міської ради від 20.10.2016 № 24/15 «Про передачу об’єктів нерухомого майна, основних засобів, нематеріальних активів та запасів навчальних закладів міста з балансу відділів освіти районних у місті рад на баланс департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради»: Рішення міської ради від 21.12.2016 року № 22/17;

6.   Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 07.06.2016 року № 11/13;

7.   Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 11/13 «Про Програму розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016-2020» роки: Рішення міської ради від 01.12.2016 № 18/16;

8.   Про внесення змін до Програми розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки від 17.05.2017 № 18/21: Рішення міської ради від 17.05.2017 № 18/21;

9.   Про іменні стипендії міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів міста Дніпропетровська: Рішення міської ради від 13.04.2016 року № 36/6;

10.   Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 № 36/6 «Про іменні стипендії міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів міста Дніпропетровська»: Рішення міської ради від 20.10.2016 року № 39/15;

11.   Про затвердження Програми впровадження шахового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Дніпропетровська на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 08.06.2016 року № 16/9;

12.   Про заборону реалізації продуктів швидкого харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста: Рішення міської ради від 13.07.2016 року № 24/11;

13.   Про затвердження Міської цільової програми місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 27.07.2016 року № 16/12;

14.   Про внесення змін до Міської цільової програми місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 20.10.2016 року № 12/15;

15.   Про внесення змін до Міської цільової програми місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016 - 2020 роки: Рішення міської ради від 01.12.2016 № 10/16;

16.   Про створення Молодіжної ради Дніпра: Розпорядження міського голови від 07.09.2016 № 632-р;

17.   Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.09.2016 № 632-р «Про створення Молодіжної ради Дніпра»: Розпорядження міського голови від 27.04.2017 № 342-р;

18.   Про посилення контролю за організацією харчування дітей і визначення переліку продуктів, напоїв, харчових добавок у складі продуктів, що заборонені для реалізації та використання у комунальних загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладах міста: Рішення міської ради від 07.09.2016 року № 51/13;

19.   Про затвердження Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки»: Рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13;

20.   Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 21/13 "Про затвердження Міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки»: Рішення міської ради від 21.12.2016 № 12/17;

21.   Про затвердження Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпропетровську: Рішення міської ради від 07.09.2016 № 49/13;

22.   Про внесення змін до рішення міської ради від 07.09.2016 № 49/13 «Про затвердження Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпропетровську»: Рішення міської ради від 21.12.2016 № 45/17;

23.   Про внесення змін до Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі: Рішення міської ради від 13.04.2017 № 35/19;

24.   Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування: Рішення міської ради від 28.09.2016 року № 22/14;

25.   Про затвердження Положення про педагогічну раду при міському голові: Розпорядження міського голови від 11.11.2016 року № 858-р;

26.   Про затвердження Положення про батьківську раду при міському голові: Розпорядження міського голови від 11.11.2016 року № 865-р;

27.   Про затвердження Програми «Безпечна школа» на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 01.12.2016 року № 17/16;

28.   Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 № 17/16 «Про затвердження Програми «Безпечна школа» на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 17.05.2017 року № 19/21;

29.   Про Програму «Безпечне місто» на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 30.03.2016 року № 14/5;

30.   Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5 «Про Програму «Безпечне місто» на 2016-2020 роки: Рішення міської ради від 01.12.2016 № 23/16;

31.   Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 14/5 «Про Програму «Безпечне місто» на 2016 - 2020 роки: Рішення міської ради від 13.04.2017 № 33/19;

32.   Про затвердження Міської цільової програми забезпечення енергозбереження у комунальних закладах освіти м. Дніпра на 2016 - 2017 роки: Рішення міської ради від 01.12.2016 року № 32/16;

33.   Про проїзд дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів денної форми навчання вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, учнів професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів у 2017 році: Рішення міської ради від 01.12.2016 року № 84/16;

34.   Про затвердження Програми розвитку освітньої технології «Дебати» у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки: Рішення міської ради від 21.12.2016 року № 10/17;

35.   Про іменні стипендії міського голови активній молоді міста Дніпра: Рішення міської ради від 15.02.2017 року № 56/18;

36.   Про затвердження Програми «Молодий педагог» на 2017 - 2021 роки: Рішення міської ради від 13.04.2017 року № 30/19;

37.   Про надання дозволу КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» на передачу з балансу локальних мереж у 160 комунальних закладах освіти на баланс департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради: Рішення міської ради від 13.04.2017 року № 52/19.

 

Накази управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

 

1. Про дотримання мовного законодавства в навчальних закладах міста Дніпра: Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 08.06.2017 №158

2. Про організацію особистого прийому громадян керівництвом управління освіти ДГП ДМР: Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.08.2017 №194