Дніпровська гімназія №55 Дніпровської міської ради

 

Правила поведінки здобувача освіти

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Дніпровської гімназії № 55

Дніпровської міської ради

І. Загальні положення
                   1. Дані  правила поведінки здобувачів освіти Дніпровської гімназії № 55 Дніпровської міської ради є організаційно-правовим документом, регламентуючим відносини суб’єктів навчально-виховного та трудового процесів у закладі, життєдіяльність якого регламентується  законодавством, що діє у сфері загальної середньої освіти України.
                    2. Правила поведінки здобувачів освіти Дніпровської гімназії № 55 складені з урахуванням змісту основних організаційно-правових документів комунальної установи освіти - Статуту навчального закладу та Колективного договору, -  якими визначається специфіка взаємодії та взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу - учнів, їхніх батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів (у тому числі керівників - директора та його заступників), інших працівників гімназії.
ІІ. Вихідні положення
                       1. Правила поведінки здобувачів освіти Гімназії №55 спираються на поняття усвідомленої дисципліни та відповідальності, поняття організованої взаємодії і організаційної культури, що складають підґрунтя для сумісної успішної діяльності членів шкільного колективу і є необхідною умовою ефективної організації освітнього процесу та організації праці у навчальному закладі.
                     2. Дисципліна у закладі забезпечується перш за все самодисципліною та самоконтролем з боку учнів та працівників школи, методами переконання та заохочення – з боку адміністрації навчального закладу за підтримки органів державно-громадського самоврядування школи. 
ІІІ.  ПРАВА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Здобувачі освіти Гімназії №55 мають право:

-    на отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі, зокрема - профільної спрямованості, в тому числі – за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я; на організацію екстерну по факту зарахування до школи, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту навчального закладу, на підставі відповідного наказу по школі;
-    на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у закладів освіти, захист з боку школи від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім’ї, середовищі однолітків і т. ін.;
-    на безпечні умови навчання та праці в школі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час навчально-виховного процесу, у тому числі – в позаурочний період;
-    на вибір предметів варіативної складової робочого навчального плану (курсів за вибором, спецкурсів, факультативів і т. ін.), на висунення пропозицій щодо профілізації навчання в старшій школі;
-    на використання наукової, навчальної, матеріально-технічної бази закладу освіти;
-    на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;
-    на вибір гуртків, секцій та студій, що працюють на базі навчального закладу, на участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами і т. ін. поза межами навчального закладу;
-    на вільний виклад поглядів та переконань, участь в роботі органів державно-громадського самоврядування навчального закладу.
ІУ.  ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Учні Дніпровської гімназії № 55 ДМР зобов’язані:

-  оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність по факту закінчення навчального закладу;
-  дотримуватись режиму роботи закладу, розкладу навчальних та виховних занять;
-     приходити до гімназії не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку  навчального заняття ;
-  дотримуватись правил особистої гігієни, витримувати санітарно-гігієнічні норми, правила безпеки життєдіяльності;
-  дотримуватися ділового стилю одягу;  використовувати у приміщенні школи змінне взуття, знімати верхній одяг;
-  використовувати для занять у спортивній залі тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття;
-  сприяти дотриманню громадського порядку у навчальному закладі, охороні, безпеці здоров’я та життя усіх членів шкільного колективу;
-  підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;
-  брати участь в різноманітних заходах, організованих у школі та за її межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;
-  своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу школи на ринку освітніх послуг.
-    уникати пропусків занять без поважної причини, у разі наявності поважної причини – залишати навчальний заклад після попередження класного керівника;
-    дотримуватися правил поведінки здобувачів освіти під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу, актову залу тощо) лише з дозволу педагога;
-    уникати дій, у тому числі – у формі висловлень, що порушують права працівників закладу, а також інших учасників навчально-виховного процесу, зокрема – на охорону та захист людської честі та гідності;
-    уникати розв’язання будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з’ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників закладу;
-    знаходитися у  межах  території закладу протягом навчального дня;
-    користуватися  майном закладу після узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником навчального закладу);
- уникати нанесення своїми діями збитків навчально-методичній та матеріально-технічній базі школи ;
-    знаходитись у шкільних приміщеннях (кабінетах, класних кімнатах, спортивній залі, їдальні, роздягальні тощо) лише у присутності педагогічних працівників або інших відповідальних працівників навчального закладу;
-    використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час навчально-виховного процесу з дозволу вчителя .