Дніпровська гімназія №55 Дніпровської міської ради

 

Дистанційне навчання

Організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час воєнного стану із  застосуванням технології дистанційного навчання

(Методичні рекомендації)

Сьогодні важливо не плутати дистанційне навчання з іншими, визначеними законодавством формами навчання, у яких лише використовують технології дистанційного навчання.

Дистанційна форма навчання - форма організації навчального процесу у закладах освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень.

Технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах.

Під час воєнного стану застосовуються технології дистанційного навчання у асинхронному режимі. Асинхронний режим це - взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі, інші веб-ресурси тощо. Рішення про використання яких педагогічна рада закладу освіти ухвалює без погодження з органом управління освітою. Також педагогічна рада самостійно визначає форму навчальних (консультації, самостійне опрацювання тощо), які вивчаються за технологіями дистанційного навчання, погоджуючи їх із законними представниками учня.

Особливості організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання визначені пунктом ІV Положення по дистанційне навчання (наказ МОН України від 25.04.2013 №466 зі змінами). Відповідно до нього, таке навчання організовується відповідно до робочих навчальних планів та освітньої програми закладу за такими формами:

 • самостійна робота;
 • контрольні заходи;
 • навчальні заняття з використанням веб-ресурсів.

Взаємодія учасників освітнього процесу під час карантину може відбуватися у синхронному чи асинхронному режимах задля виконання задля виконання завдань робочої програми того чи іншого предмета:

 • обмін навчальними матеріалами;
 • спілкування під час навчальних занять за допомогою  Skype зв’язку, інших ресурсів для передачі відео - , аудіо-, графічної та текстової інформації;
 • організація лабораторних занять з використанням відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій;
 • виконання навчальних проектів тощо.

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної дисципліни.

Відповідно до п. 5.3. Положення про дистанційне навчання у закладі освіти повинні бути дотримані такі умови системотехнічного забезпечення дистанційного навчання:

 • апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;
 • інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;
 • програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому числі для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;
 • веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:
 • методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;
 • документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);
 • відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
 • мультимедійні лекційні матеріали;
 • термінологічні словники;
 • практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;
 • ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • електронні бібліотеки чи посилання на них;
 • бібліографії;
 • дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;
 • інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної дисципліни.

Для забезпечення дистанційного навчання учнів, вихованців, студентів, слухачів навчальний заклад може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, що підлягають перевірці у цьому навчальному закладі.

Інструментами спілкування у дистанційному навчанні є:

– Електронна пошта (для організації спілкування викладача й учня, а також учнів між собою);

– Форум з певної проблеми або теми (Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проектом, створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання).

– Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземної мови у дистанційній формі є важливим моментом. Найбільш поширеними на сьогодні є Viber (миттєвий обмін повідомленнями для передання завдань учням для подальшого виконання), Telegram, WhatsApp.

– Відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка: створення програм (цим займається мережевий викладач), своєчасна інформація на сайті і розсилка за списком (виконує педагог-куратор). Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли учні і викладач знаходяться на відстані. Прикладами сервісів для організації групового веб-консультування на сьогодні є Skype, Google Hangouts.

– Соціальні спільноти. Наприклад, Facebook можна використовувати  для отримання завдань учнями, проведення консультацій, взаємообміну довідковою інформацією, проходження тестів та ін. шляхом організації спільноти.

Розкривати нову тему, давати нові знання, провокувати думки можна також, використовуючи:

• тематичний контент Youtube (тематичне відео, короткі ролики, фільми-екранізації, освітні канали, фільми BBC або National Geographic та ін.)

• інфографіку;

• аудіо-книги або підкасти, інтерв'ю з цікавими людьми;

• youtube-канали викладачів-предметників;

• блоги вчителів-предметників (за категоріями) та ін.

Для організації дистанційного та індивідуального навчання в закладах освіти можна також використовувати наступні веб-технології та програмні засоби.

1.           Платформа Moodle – безкоштовна платформа з широкими можливостями кастомізації. Встановлюється тільки на свій сервер. Є безліч плагінів для розширення функціоналу. Вимагає навичок web-розробки для адміністрування.

2.           Платформа Google Classroom – це інструмент, що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу або в режимі дистанційного навчання. Завдяки платформі Classroom можна організувати проектну роботу, перевернуте навчання, дистанційне навчання.

3.           Веб-додаток Edmodo – освітній сайт, який являє собою усічену соціальну мережу за типом Facebook, яка дозволяє спілкуватися вчителям та учням, об'єднавшись навколо процесу навчання у школі.

4.           Платформа LearningApps.org – онлайновий сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей для використанням і на уроках, і позаурочний час, і для малечі, і для старшокласників. Крім того, Learningapps.org надає можливість дистанційного навчання кожному вчителю, адже дозволяє створити набір класів у власному акаунті, ввести дані про учнів, їх профілі, задати пароль для входу та викладати вправи для виконання.

5.           Платформа Learning.ua – містить онлайн тести, інтерактивні завдання з математики, української мови.

6.           Платформа Stepik – безкоштовна освітня платформа та конструктор відкритих онлайн-курсів та уроків.

7.           Хмарні сервіси (Office365, Google) для спільної роботи учнів та вчителя.

Використання конкретних веб-ресурсів здійснюється закладом освіти з урахуванням їх академічної та організаційної автономії (частина 3 статті 2, частина 1 статті 22 Закону України «Про освіту»). Крім того, педагогічні працівники мають право на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі (частина 1статті 54 Закону України «Про освіту»).

Контрольні заходи з навчальних предметів під час карантину із застосуванням технології дистанційного навчання передбачають проміжний (тематичний, модульний), підсумковий контролі, визначені освітнім закладом, якщо може бути забезпечено одночасне їх проведення для учнів усього класу. Або, за рішенням педради, до календарних планів можуть бути внесені зміни щодо графіку проведення контрольних зрізів.

Ведення шкільної документації у класі здійснюється на загальних засадах відповідно до визначеного законодавством порядку.