Дніпровська гімназія №55 Дніпровської міської ради

 

Атестація педагогічних працівників

 

Список педагогічних працівників, які підлягають

черговій атестації

у 2023-2024 навчальному році

1.Ісмагілова Олена Олегівна - учитель трудових технологій.

2.Івашина Віталій Ілліч - учитель географії.

3.Деркач Марина Ярославівна -  учитель математики.

4.Сухенко Аліна Валеріївна - учитель початкових класів.

 

Список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації

у 2023-2024 навчальному році

1.Гузенко Олена Миколаївна - учитель початкових класів.

 

 

 

 

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    Затверджено

      6 жовтня 2023р.Протокол №1

 

Графік

засідань атестаційної комісії І рівня

Дніпровської гімназії №55 ДМР

у 2023 – 2024 н.р.

 

Засідання №1

Питання до розгляду:                          06. 10. 2023р.

 • розподіл обов’язків між членами атестації комісії;
 • ознайомлення з функціональними обов’язками членів атестаційної комісії;
 • опрацювання Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами та доповненнями;
 • складання плану роботи атестаційної комісії;
 • складання графіка засідань атестаційної комісії.

 

Засідання №2

Питання до розгляду:                          10.10. 2023р.

 • затвердження списку вчителів, які підлягають черговій атестації;
 • розгляд документів, поданих атестаційній комісії;
 • затвердження плану роботи та графіка засідань атестаційної комісії;
 • закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, що атестуються.

 

Засідання №3

Питання до розгляду:                       15.12. 2023р.

 • затвердження списку педагогічних працівників на  позачергову атестацію;
 • про хід вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються;
 • про виконання індивідуальних планів підготовки до атестації;
 • вироблення рекомендацій педагогам, що атестуються (за потребою).

 

 

 

Засідання №4

Питання до розгляду:                        01.03. 2024р.

 • звіти педагогічних працівників, що атестуються, на робочих місцях;
 • розгляд характеристик, поданих керівником та ознайомлення з ними педагогічних працівників, що атестуються. 

 

Засідання №5

Питання до розгляду:                         25.03. 2024р.

 • атестація педагогічних працівників, розгляд матеріалів з питання атестації;
 • прийняття рішень (в межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій;
 • внесення записів у атестаційні листи;
 • ознайомлення педагогічних працівників з рішенням атестаційної комісії.

 

  Засідання №6

   Питання до розгляду:                        12.04. 2024р.      

 • підведення підсумків атестації педпрацівників;
 • підготовка звіту за підсумками атестації 2023 – 2024н. р.;
 • підготовка проєкту наказу про підсумки атестації.