Дніпровська гімназія №55 Дніпровської міської ради

 

Інклюзивна освіта

 

Інклюзія (від англ.inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадянв соціумі, і насамперед, що мають особливості у фізичному розвитку. 

Інклюзія — це процес реального включення дітей з особливостями психофізичного розвитку в активне суспільне життя і однаковою мірою необхідна для всіх членів суспільства. Дитина з особливими потребами — це не обділена долею, це, швидше, визначений спосіб життя за обставин, що склалися, який може бути цікавий їй  і оточуючим людям, якщо особливості розвитку  розглядати в рамках соціальної концепції. Тоді головний сенс процесу інклюзії можна позначити так: «Всім тут раді!» 

 

   В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, що забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Навчання дітей з особливими потребами ґрунтується на принципах виваженої педагогіки, дієвість яких підтверджується і від використання якої виграють усі діти. Вона передбачає, що різноманітність між людьми є природнім явищем!

Суспільство зобов’язане дати можливість кожній дитині, незалежно від її потреб та інших обставин, повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству і стати повноцінним його членом.

 

В нашій школі успішно реалізується програма з інклюзивної освіти з 2017 року. Для дітей з особливостями розвитку у нас створені основні умови:

– регламентоване нормативно – правовими документами фінансове та юридичне забезпечення освітнього процесу;

–   спеціально підготовлені для роботи з особливими дітьми педагоги та фахівці, що регулярно відвідують заходи для підвищення кваліфікації.

–  матеріально-технічне оснащення для створення безбар’єрного середовища (кімнати для корекційних занять з дефектологом і психологом, медичний кабінет, спортивний зал тощо);

– адаптовані освітні програми, складання фахівцями, педагогами та батьками індивідуальних планів занять;

–  необхідний роздатковий та дидактичний матеріал для занять з дітьми, а також мультимедійні засоби для розвитку та відпочинку учнів .

При цьому рівні можливості в отриманні медичної, корекційної та психологічної підтримки в школі створені для всіх учнів, що вітається як батьками дітей з обмеженнями життєдіяльності, так і звичайних дітей.

 

      Інклюзивна освіта – це довгострокова стратегія, що бере старт сьогодні і представляє собою побудову такого освітнього середовища, яке дозволяє кожній дитині, включаючи дітей, що мають відхилення в психофізичному та/або емоційному, соціальному і інших аспектах розвитку, навчатися  разом в загальноосвітньому закладі, але на рівні своїх можливостей. Інклюзивна освіта стосується всіх суб’єктів освітнього процесу: дітей з обмеженими можливостями здоров’я та їхніх батьків та нормально розвинутих учнів.