КЗО «Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю» Дніпровської міської ради

 

Експериментальна робота

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.02.2017 №  272 та програми дослідно-експериментальної роботи на 2016-2019 роки. Колектив Комунального закладу освіти «Спеціалізована школа №55 інформаційно-технологічного профілю» Дніпровської міської ради приймає участь у дослідно-експериментальній роботі «Варіативні моделі комп'ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі».

Для забезпечення ефективності та результативності в даному експерименті було проаналізовано  стан матеріальної бази школи для дослідно-експериментальної роботи, створено інформаційну базу даних з проблеми варіативних моделей  комп'ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу. 

Наша школа має свої звичаї , традиції але потребує постійного пошуку нового та широке використання інноваційних технологій. 

Було створено творчу науково-методичну  групу вчителів природничо-математичного циклу для участі в проекті «Варіативні моделі комп'ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі».

Для підвищення рівня обізнаності учасники експерименту постійно займалися самоосвітою, брали  участь у вебінарах «Як надихнути дітей до участі у наукових проектах з LEGO та роботами», науково – практичних конференціях, семінарах. Результати діагностики вчителів щодо готовності до експериментальної діяльності засвідчили, що мотивація до здійснення експериментальної діяльності достатньо висока.

На засіданнях  науково-методичної шкільної ради обговорювалось  професійні компетентності сучасного вчителя, план роботи творчої групи щодо використання проектної діяльності на уроках  природничо-математичного циклу, навчальні досягнення учнів, надавалися порівняльні характеристики, визначалися слабкі місця, прорахунки,  прогалини, аналізувалися попередні рішення. 

Вчителі природничого-математичного циклу школи надавали перевагу в своїй роботі з учнями інтерактивному навчанню. Активними формами роботи являлися елементи науково-дослідницької діяльності  та проведення нестандартних уроків. Як результат, в учнів з`явилося бажання займатися самоосвітою, досягати позитивних результатів в навчанні та участі у науково- дослідницькій діяльності . 

  

До експериментальної роботи долучились  всі вчителі, що дало можливість за рахунок взаємодії спеціалістів, розширити площу експериментальної діяльності.

 

«МОДЕЛЬ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

"СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 55

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ"

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ»

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідницька діяльність формує вміння та навички: планувати свою роботу, використовувати багато джерел інформації, самостійно відбирати та накопичувати матеріал, аналізувати факти, приймати рішення, презентувати створене  перед аудиторією, оцінювати себе та інших.